close

Hage för både elsparkcyklar och cyklar.

Secure parking for electric scooters.

Street

Cykel- & elsparkcykelhage

Design Nola

Antal cyklister i storstäderna ökar för varje år, vilket är bra såväl för miljön som för människors hälsa. Nola har tagit fram en egendesignad cykelprodukt; Street. Produkten är ett modulärt system där en sektion ska täcka en parkeringsplats, vilket motsvarar 10 cykelplatser som kan ökas från tio till 20, 30, och så vidare. Men Street fungerar också lika bra som ett traditionellt cykelställ. Den fungerar såväl temporärt som markfast. Den är utformad för att skapa en säker och funktionell parkering för cyklister i den urbana miljön. Dess slående design gör den dessutom enkel för cyklister att upptäcka. Street cykelparkering är tänkt att placeras längs vägar som substitut till bilparkering. Ett flexibelt, spännande inslag i miljön som ger plats för fler cyklister i staden.

Certifiering

480 cm
96 cm
220 cm
96 cm

Mått och vikt

Längd: 480 cm
Bredd: 220 cm
Höjd: 96 cm
Vikt: 200 kg

Enskilda dimensioner
Hela produkten är tillverkad i stål.
Stolpar 70 x 4 mm
Staket 70 x 50 x 4 mm
Cykelsilhuett 8 mm plåt

Artikelnummer och kombinationer

Ö60-61/BASStreet cykelparkering. Bassektion 5 st cykelplatser, cykelhållare läggs till separat.
Ö60-60/DUBBELStreet cykelparkering. Bassektion 10 st cykelplatser, cykelhållare läggs till separat.
Ö60-60/PÅBYGGStreet cykelparkering. Påyggnadssektion 5 st cykelplatser, cykelhållare läggs till separat.
B11-06Startkostnad för pulverlackering av stål i annan färg än standard

Anges efter artikelnummer

Färg på metall

Noir 2200 Sablé
C för valfria kulörer andra än standard, startkostnad tillkommer.

Varianter

CH för Street cykelhållare med ramlås och monteringsbeslag, varmförzinkat
SILCYK för Street siluett, cykel. Standardfärger: grön RAL 6017, orange RAL 2009
SILSCO för Street siluett, elscooter. Standardfärger: grön RAL 6017, orange RAL 2009

Fastsättning

N för fastsättningsbar.

Standardfärger

RAL 6017
RAL 6000
Noir 2200 Sablé

Material och ytbehandlingar

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas. 

Elförzinkning

Elektrogalvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härdas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Montering och fastsättning

Fristående

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

Fastsättningsbar

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Montering - temporär eller bultas till mark.

Går att reglera vinkel av hjulhållare i sidled.

Går att reglera stolpar för ojämn mark.

Skötsel och underhåll

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel

Versioner

Cykelstället består av 4 sektioner. 2 stycken gavlar och 2 stycken frontsektioner med cykelsiluett med vardera 5 stycken hjulhållare, om totalt 10 st. Ramlås är standard.

Hjulhållarna går att vinkla för att korrigera för eventuell marklutning.
Stolparna som sektionerna monteras till har även en reglerbar fot som kan ta upp mindre ojämnheter i marken. Stolparna går även att gjutas ner i mark. Permanent lösning med 400 mm förlängda stolpar.

Det får totalt plats 10 cyklar i en parkering, som standard, men den går att byggas ut vid behov.

Det går att få cykelställ med en annan symbol vid förfrågan, eller ställ helt utan symbol.

Karaktär

Ett praktiskt och flexibelt cykelställ som ger mer cykelparkering i staden.

Street

Cykel- & elsparkcykelhage

Design Nola

Antal cyklister i storstäderna ökar för varje år, vilket är bra såväl för miljön som för människors hälsa. Nola har tagit fram en egendesignad cykelprodukt; Street. Produkten är ett modulärt system där en sektion ska täcka en parkeringsplats, vilket motsvarar 10 cykelplatser som kan ökas från tio till 20, 30, och så vidare. Men Street fungerar också lika bra som ett traditionellt cykelställ. Den fungerar såväl temporärt som markfast. Den är utformad för att skapa en säker och funktionell parkering för cyklister i den urbana miljön. Dess slående design gör den dessutom enkel för cyklister att upptäcka. Street cykelparkering är tänkt att placeras längs vägar som substitut till bilparkering. Ett flexibelt, spännande inslag i miljön som ger plats för fler cyklister i staden.

Certifiering

Formgivare

Nola

Nolas design är ett svar på ett problem, som ämnar lösa reella och mänskliga behov. Med social hållbarhet, ökad trygghet och en mer upplevelserik kontext i ryggen skapar Nola högkvalitativ design för att utveckla och berika urbana platser och produkter. Idag finns Nolas produkter i närapå varje svensk stad, där de blir en tillgång på till exempel torg, publika platser, i trädgårdar, parker och trafikmiljöer. 


Nola – design med högsta funktionalitet och omsorg 


Ingenting lämnas åt slumpen; alla produkter har en genomtänkt funktion och är tillverkade av de främsta materialvalen, alltid med människans behov i fokus. Nola deltar i plats- och stadsutvecklingsprojekt och bidrar med nya former och innovativa designlösningar för olika miljöer och behov. I samband med arkitekter och formgivare blir platser med Nolas hjälp mer publika, de blir till nya mötesplatser och gemenskaper. Genom att knyta an en plats historiska bakgrund med nytänkande funktionell design, skapas kontexter som för samman människor och som uttrycker och förstärker platsens egen identitet.