close

Stuck

Cykelpollare

Design Louise Hederström

Cykelpollare i stålrör som kan fås som enkel eller 3 stycken ingjutna i gemensam betongfot.

19 cm
110 cm
19 cm
110 cm

Mått och vikt

Höjd: 95.5 cm

Totalhöjd: 100,5 cm gjuts 5 cm undermarken

Enskilda dimensioner
Varmförzinkat stålrör: Ø 38 x 2 mm

Artikelnummer och kombinationer

Ö02-90Stuck cykelpollare
Ö02-91Stuck cykelpollare kollektion 3 st nedgjutna i en gemensam betongfot

Anges efter artikelnummer

Fastsättning

N för fastsättningsbar.

Standardfärger

Varmförzinkat stål

Material och ytbehandlingar

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas. 

Varmförzinkning

Varmförzinkning ger ett väldigt starkt skydd mot korrosion. Stålet doppas ned i ett bad av het flytande zink. Zinken fäster och skapar en ytbeläggning på ståldetaljen som sedan tas ut ur badet och dräneras på överflödig zink.

Betong

Betong är cement uppblandat med stenkross eller ballast. Materialet är mycket starkt för tryckande kraft men bräckligt i dragande kraft. För att kompensera detta armerar man betongen, ofta med stål.  

Montering och fastsättning

Fristående

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

Fastsättningsbar

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Stuck innehåller inga lösa delar.

Ö 02-90 Gjutes fast i mark.

Ö 02-91 Ställs på plats och täcks över med markbeläggning.

Skötsel och underhåll

Varmförzinkat stål

Varmförzinkade produkter kan repareras med så kallad "kallgalv".

Betong

Både normal betong samt fiberbetong är känsliga för hårda kantstötar. En betongprodukt som blivit skadad kan repareras med polyesterspackel exempelvis märket Plastic Padding.  

Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel

Versioner

Enskild pollare eller variant med 3 st ingjutna pollare i gemensam betongfot.

Stuck

Cykelpollare

Design Louise Hederström

Cykelpollare i stålrör som kan fås som enkel eller 3 stycken ingjutna i gemensam betongfot.

Formgivare