close

Goggle

Cykelpollare

Design Nola

Goggle cykelpollare är funktionell och enkel med sin kombination av metallring och fristående stolpe. Ringar i toppen gör att cykeln säkert kan låsas fast i ramen. Cykelpollaren kan fås i olika kulörval, vänligen se produktbladet för mer information. Cyklarna kan placeras i rader eller arrangeras i böjda former för att anpassas efter miljön.

Goggle cykelpollare är miljöbedömd via Byggvarubedömningen och SundaHus.

Certifiering

Ø 32 cm
Ø 8 cm
90 cm

Mått och vikt

Bredd: 32 cm x 8 cm
Höjd: 90 cm
Vikt: 10 kg

Bredd inklusive ringar: 32 cm Stolpebredd: 8 cm Höjd: 90 cm.

Enskilda dimensioner
Rörstålet i ramen har en diameter på 76 mm
Stålbitarna som används för att skapa bågarna har en diameter på 12 mm

Artikelnummer och kombinationer

Ö03-44Goggle cykelpollare

Anges efter artikelnummer

Färg på metall

VFZ för pollare i endast varmförzinkat utförande.
C för elförzinkat och pulverlackerat stål i valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

Fastsättning

M för markfast.

Standardfärger

RAL 9005
Gris 2150 Sablé
Gris 2900 Sablé
Varmförzinkat stål

Material och ytbehandlingar

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas. 

Varmförzinkat eller elförzinkat och pulverlackerat

Kan fås i antingen enbart varmförzinkat stål eller i elförzinkat och pulverlackerat stål.

Varmförzinkning ger ett väldigt starkt skydd mot korrosion. Stålet doppas ned i ett bad av het flytande zink. Zinken fäster och skapar en ytbeläggning på ståldetaljen som sedan tas ut ur badet och dräneras på överflödig zink.

Elförzinkning ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström. Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härdas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Montering och fastsättning

Markfast

Markfast. Förlängd som gjutes i mark.

Levereras monterad

Skötsel och underhåll

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

Varmförzinkat stål

Varmförzinkade produkter kan repareras med så kallad "kallgalv".

Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel

Karaktär

Enkel cykelpollare för fastlåsning.

Goggle

Cykelpollare

Design Nola

Goggle cykelpollare är funktionell och enkel med sin kombination av metallring och fristående stolpe. Ringar i toppen gör att cykeln säkert kan låsas fast i ramen. Cykelpollaren kan fås i olika kulörval, vänligen se produktbladet för mer information. Cyklarna kan placeras i rader eller arrangeras i böjda former för att anpassas efter miljön.

Goggle cykelpollare är miljöbedömd via Byggvarubedömningen och SundaHus.

Certifiering

Formgivare

Nola

Nolas design är ett svar på ett problem, som ämnar lösa reella och mänskliga behov. Med social hållbarhet, ökad trygghet och en mer upplevelserik kontext i ryggen skapar Nola högkvalitativ design för att utveckla och berika urbana platser och produkter. Idag finns Nolas produkter i närapå varje svensk stad, där de blir en tillgång på till exempel torg, publika platser, i trädgårdar, parker och trafikmiljöer. 


Nola – design med högsta funktionalitet och omsorg 


Ingenting lämnas åt slumpen; alla produkter har en genomtänkt funktion och är tillverkade av de främsta materialvalen, alltid med människans behov i fokus. Nola deltar i plats- och stadsutvecklingsprojekt och bidrar med nya former och innovativa designlösningar för olika miljöer och behov. I samband med arkitekter och formgivare blir platser med Nolas hjälp mer publika, de blir till nya mötesplatser och gemenskaper. Genom att knyta an en plats historiska bakgrund med nytänkande funktionell design, skapas kontexter som för samman människor och som uttrycker och förstärker platsens egen identitet.