close

Ackord

Pollare

Design Veikko Keränen

Skulptural pollare i betong eller sandgjuten aluminium som fungerar som solitär eller i grupp längs med en gata eller runt ett torg. Pollaren har en flerdimensionell form som passar in i stadens olika arkitektoniska delar, och som med fördel kan fungera som avgränsande enhet. En pollare i betong eller aluminium håller biltrafik och gångtrafikanter åtskilda och ger ett extra skydd vid utsatta områden. 

Formgiven av skulptören Veikko Keränen.
 

36 cm
43,5 cm
31,2 cm
80 cm
36 cm
43,5 cm
31,2 cm
85 cm

Mått och vikt

Betong
Höjd: 80 cm över mark. 120 cm totalhöjd. Bredd: 36 cm. Djup: 43,5 cm Längd: 31,2 cm.
Vikt: 160 kg i Betong.

Sandgjuten Aluminium
Höjd: 85 cm över mark. 121 cm totalhöjd. Bredd: 36 cm. Djup: 43,5 cm Längd: 31,2 cm.
Vikt: 40 kg i Sandgjuten Aluminium. 

Artikelnummer och kombinationer

Ö16-80GAckord pollare, standardgrå betong
Ö16-80AAckord pollare, infärgad betong antracit
Ö16-80SAAckord pollare, i sandgjuten aluminium
Ö16-80SAGAckord pollare, i sandgjuten aluminium lackerad grafitgrå Gris 2900 Sablé

Anges efter artikelnummer

Färg på metall

SA för Sandgjuten aluminium.
SAG för Sandgjuten aluminium lackerad grafitgrå Gris 2900 Sablé.
C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

Varianter

G för Standardgrå betong.
A för Infärgad antracitgrå betong.

Fastsättning

M för markfast.

Standardfärger

Gris 2900 Sablé
Sandgjuten återvunnen aluminium
Infärgad antracitgrå betong
Ljust grå betong ofärgad

Material och ytbehandlingar

Armerad, standardgrå eller infärgad, betong. Sandgjuten aluminium, ofärgad eller lackerad i grafitgrå Gris 2900 Sablé.

Återvunnen sandgjuten aluminium

Aluminium återvunnen från skrot gjuts för hand i sandformar. Energiåtgången vid smältning av återvunnen aluminium är ca 5% jämfört med användning av jungfrulig aluminium.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härdas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Betong

Betong är cement uppblandat med stenkross eller ballast. Materialet är mycket starkt för tryckande kraft men bräckligt i dragande kraft. För att kompensera detta armerar man betongen, ofta med stål.  

Infärgad betong

Infärgad betong är betong i annan kulör än standard grå. Där pigmentet blandas in tillsammans i den torra blandningen, vilket innebär att betongen blir genompigmenterade. Varje färg har eget recept. 

Montering och fastsättning

Markfast

Markfast. Förlängd som gjutes i mark.

Skötsel och underhåll

Sandgjuten aluminium

Skötsel och underhåll på aluminium behövs normalt inte, utan se till att tvätta och håll rent. En obehandlad aluminiumurna får med tiden en matt yta.

Pulverlackerad aluminium

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg vid behov.

Betong

Både normal betong samt fiberbetong är känsliga för hårda kantstötar. En betongprodukt som blivit skadad kan repareras med polyesterspackel exempelvis märket Plastic Padding.  

Infärgad betong

Produkter tillverkade i infärgad betong tvättas med tryckspruta med lågt tryck. Skadade produkter kan lagas med lagningssats som finns att beställa. 

Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel

Versioner

Ofärgad alternativt infärgad antracitgrå betong. Ofärgad sandgjuten aluminium, alternativt lackerad.

Karaktär

Skulptural pollare.

Ackord

Pollare

Design Veikko Keränen

Skulptural pollare i betong eller sandgjuten aluminium som fungerar som solitär eller i grupp längs med en gata eller runt ett torg. Pollaren har en flerdimensionell form som passar in i stadens olika arkitektoniska delar, och som med fördel kan fungera som avgränsande enhet. En pollare i betong eller aluminium håller biltrafik och gångtrafikanter åtskilda och ger ett extra skydd vid utsatta områden. 

Formgiven av skulptören Veikko Keränen.
 

Formgivare