close

Darkrail

Cykelräcke

Design Nola

Darkrail är ett praktiskt cykelräcke uppbyggt av rör, tänkt att placeras vid övergångsställen eller som stopp för cyklister. En produkt av många hos Nola som sätter cyklisten i centrum i stadens utformning. Cykelräcket är uppbyggt som en handledare med stolpar, som skapar ett synligt och funktionellt handtag för cyklisten, samt med en greppförstärkt slityta på fotstödet som gör cyklisten startklar när det är dags att cykla vidare.

C-C 404 cm
33 cm
113 cm

Mått och vikt

Längd: Bassektion C-C 2789 mm. Påbyggnad C-C 1256 mm Djup: 300 mm med fotplatta, 260 mm utan fotplatta Totalhöjd: 1100 mm Höjd: Centrum fotsteg 300 mm.

Enskilda dimensioner
Stolpar och handledare i Ø 60 x 4 stålrör
Fotstöd i bockad stålkasett med 3 mm durkplåt i aluminium

Artikelnummer och kombinationer

U02-94: Bassektion (3 stolpar C-C 1395)
U02-94/PÅBYGG: Påbyggnadssektion

Anges efter artikelnummer

Färg på metall

S för svart, Noir 2200 Sablé.
G för grå, Gris 2900 Sablé.
C för valfri kulör på stål annan än, mot tilläggskostnad.

Fastsättning

M för markfast.
N för fastsättningsbar.

Standardfärger

Noir 2200 Sablé
Gris 2900 Sablé

Material och ytbehandlingar

Fotstöd i bockad stålkasett med 3 mm durkplåt i aluminium.

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas. 

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härdas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Elförzinkning

Elektrogalvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

Montering och fastsättning

Markfast

Markfast. Förlängt rör som gjutes i mark.

Fastsättningsbar

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Levereras i delar, solpar, handledare och fotsteg.Skötsel och underhåll

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel

Karaktär

Praktiskt cykelräcke uppbyggt av rör med grepförstärkt slityta på fotstöd.

Darkrail

Cykelräcke

Design Nola

Darkrail är ett praktiskt cykelräcke uppbyggt av rör, tänkt att placeras vid övergångsställen eller som stopp för cyklister. En produkt av många hos Nola som sätter cyklisten i centrum i stadens utformning. Cykelräcket är uppbyggt som en handledare med stolpar, som skapar ett synligt och funktionellt handtag för cyklisten, samt med en greppförstärkt slityta på fotstödet som gör cyklisten startklar när det är dags att cykla vidare.

Formgivare

Nola

Nolas design är ett svar på ett problem, som ämnar lösa reella och mänskliga behov. Med social hållbarhet, ökad trygghet och en mer upplevelserik kontext i ryggen skapar Nola högkvalitativ design för att utveckla och berika urbana platser och produkter. Idag finns Nolas produkter i närapå varje svensk stad, där de blir en tillgång på till exempel torg, publika platser, i trädgårdar, parker och trafikmiljöer. 


Nola – design med högsta funktionalitet och omsorg 


Ingenting lämnas åt slumpen; alla produkter har en genomtänkt funktion och är tillverkade av de främsta materialvalen, alltid med människans behov i fokus. Nola deltar i plats- och stadsutvecklingsprojekt och bidrar med nya former och innovativa designlösningar för olika miljöer och behov. I samband med arkitekter och formgivare blir platser med Nolas hjälp mer publika, de blir till nya mötesplatser och gemenskaper. Genom att knyta an en plats historiska bakgrund med nytänkande funktionell design, skapas kontexter som för samman människor och som uttrycker och förstärker platsens egen identitet.