close

Street

Cykelställ

Design Nola

Antal cyklister i storstäderna ökar för varje år, vilket är bra såväl för miljön som för människors hälsa. Nola har tagit fram en egendesignad cykelprodukt; Street. Produkten är ett modulärt system där en sektion ska täcka en parkeringsplats, vilket motsvarar 10 cykelplatser som kan ökas från tio till 20, 30, och så vidare. Men Street fungerar också lika bra som ett traditionellt cykelställ. Den fungerar såväl temporärt som markfast. Den är utformad för att skapa en säker och funktionell parkering för cyklister i den urbana miljön. Dess slående design gör den dessutom enkel för cyklister att upptäcka. Street cykelparkering är tänkt att placeras längs vägar som substitut till bilparkering. Ett flexibelt, spännande inslag i miljön som ger plats för fler cyklister i staden.

Certifieringar

Mått och vikt

Längd: 4,8 m
Bredd: 2,2 m
Höjd: 0,96 m

Totalvikt: 200 kg

Material

Hela produkten är tillverkad i stål. Stolpar 70 x 4 mm. Staket 70 x 50 x 4 mm. Cykelsiluett 8 mm plåt. Ytbehandling: Zink och pulverlack. Standardkulör: Sektioner: Noir Sablé 2200. Hjulhållare: Galvaniserad. Siluett: RAL 6017 Grön.

Standardfärger

RAL 6017
Noir 2200 Sablé

Artikelnummer

Ö60-60/STARTStreet cykelparkering, 10 cykelplatser
Ö60/60PÅBYGGStreet cykelparkering påyggnadssektion, 5 cykelplatser
B11-06Startkostnad för pulverlackering av stål i annan färg än standard

Anges efter artikelnummer

C för andra kulörer, mot tilläggskostnad.

Montering och fastsättning

Montering - temporär eller bultas till mark.
Går att reglera vinkel av hjulhållare i sidled.
Går att reglera stolpar för ojämn mark.

Street går att ställa upp temporärt eller för permanent montage genom att bulta till mark.

Skötsel och underhåll

Lackskador bättras med alkydfärg.

Ladda ned våra allmänna skötselråd

Varianter

Cykelstället består av 4 sektioner. 2 stycken gavlar och 2 stycken frontsektioner med cykelsiluett med vardera 5 stycken hjulhållare, om totalt 10 st. Ramlås är standard.

Hjulhållarna går att vinkla för att korrigera för eventuell marklutning.
Stolparna som sektionerna monteras till har även en reglerbar fot som kan ta upp mindre ojämnheter i marken. Stolparna går även att gjutas ner i mark. Permanent lösning med 400 mm förlängda stolpar.

Det får totalt plats 10 cyklar i en parkering, som standard, men den går att byggas ut vid behov.

Det går att få cykelställ med en annan symbol vid förfrågan, eller ställ helt utan symbol.

Karaktär

Ett praktiskt och flexibelt cykelställ som ger mer cykelparkering i staden.

Street

Cykelställ

Design Nola

Antal cyklister i storstäderna ökar för varje år, vilket är bra såväl för miljön som för människors hälsa. Nola har tagit fram en egendesignad cykelprodukt; Street. Produkten är ett modulärt system där en sektion ska täcka en parkeringsplats, vilket motsvarar 10 cykelplatser som kan ökas från tio till 20, 30, och så vidare. Men Street fungerar också lika bra som ett traditionellt cykelställ. Den fungerar såväl temporärt som markfast. Den är utformad för att skapa en säker och funktionell parkering för cyklister i den urbana miljön. Dess slående design gör den dessutom enkel för cyklister att upptäcka. Street cykelparkering är tänkt att placeras längs vägar som substitut till bilparkering. Ett flexibelt, spännande inslag i miljön som ger plats för fler cyklister i staden.

Certifieringar

Formgivare

Nola

Nolas design är ett svar på ett problem, som ämnar lösa reella och mänskliga behov. Med social hållbarhet, ökad trygghet och en mer upplevelserik kontext i ryggen skapar Nola högkvalitativ design för att utveckla och berika urbana platser och produkter. Idag finns Nolas produkter i närapå varje svensk stad, där de blir en tillgång på till exempel torg, publika platser, i trädgårdar, parker och trafikmiljöer. 


Nola – design med högsta funktionalitet och omsorg 


Ingenting lämnas åt slumpen; alla produkter har en genomtänkt funktion och är tillverkade av de främsta materialvalen, alltid med människans behov i fokus. Nola deltar i plats- och stadsutvecklingsprojekt och bidrar med nya former och innovativa designlösningar för olika miljöer och behov. I samband med arkitekter och formgivare blir platser med Nolas hjälp mer publika, de blir till nya mötesplatser och gemenskaper. Genom att knyta an en plats historiska bakgrund med nytänkande funktionell design, skapas kontexter som för samman människor och som uttrycker och förstärker platsens egen identitet. 
 

Liknande produkter

Duo

Cykelpollare