close

Möblerat för trygghet

2020–10–01

Nola har bidragit till att skapa en tryggare utemiljö i form av en urban park i Fittja. I samverkan med Botkyrkabyggen och arkitekt Arkitema har en tidigare parkering rustats upp och blivit en social och trygg mötesplats för boende i Fittja. I miljön återfinns Nolas Långbord, i samarbete med White Arkitekter samt Korg möbelgrupp, design Thomas Bernstrand. Platsen i Fittja visar på ett lyckat samarbete av flera aktörer.

Fittja urban park. Långbordet, i samarbete med White Architects. Korg, designad av Thomas Bernstrand. Foto: Jann Lipka.

Parkering blir till park

Platsen för den nya parken i Fittja var tidigare en skygg bilparkering, som identifierats som en typisk otrygg plats av kommun, polis och boende i området. För att återta platsen, beslutade Botkyrkabyggen att tillsammans med kommunen förvandla parkeringen till en park tillgänglig för alla åldrar att mötas och umgås.

För att öka tryggheten och det sociala engagemanget lät Botkyrkabyggen införa gratis aktiviteter i parken, upphandlade offentlig konst och lät möblera den offentliga miljön med genomtänkt, inkluderande möblering — ett helhetsperspektiv som uppmuntrar till sociala aktiviteter och bidrar till en estetiskt sammanhållen miljö.

Botkyrkabyggens stöd till Konstkuben, den betongkub och före detta sopsug som står mitt på platsen, är ytterligare en del av arbetet för trivsel och trygghet och för att skapa en positiv berättelse om Fittja. Konstkuben används för konstprojekt genom konstnärliga ledare Saadia Hussain, som låtit involvera Fittjabor och deras berättelser i verken. Konstens höga placering runt kuben gör att platsen syns på långt håll, och blir en självklar och identitetsskapande plats hos Fittjaborna.

Långbordet, i samarbete med White Architects. Korg, designad av Thomas Bernstrand. Foto: Jann Lipka.

Korg fåtöljer och bord. Design Thomas Bernstrand. Foto: Jann Lipka.

Nolas delaktighet

I den nya miljön återfinns Nolas Långbord, i samarbete med White Arkitekter, samt Korg möbelgrupp, design Thomas Bernstrand.

Långbordet är ett modulärt bord för sociala möten, som ursprungligen togs fram till ett utvecklingsprojekt för att förbättra tryggheten i Helsingborg stad. Bordets unika längd uppmuntrar till social samvaro och lekfullhet, med användningsområden som fungerar för såväl samtal och avkoppling som för fika, spel, loppis eller lek.

Korg möbelgrupp är flexibla, urbana stadsmöbler med snurrfunktion i hållbara material. Möblernas placering inbjuder till sociala möten och interaktion. 

Konstellationen har en urban design med hållbara material, som tål en hård utemiljö och växlande klimat. Färgerna i trä och stål har tagit upp från konstverken och kringliggande arkitektur och bidrar till en genomtänkt helhetsmiljö, som utmärks av god design i det offentliga rummet.

Den nya parken i Fittja har blivit en trygg mötesplats och fyller i dag flera funktioner för de boende — en lyckad kombination och gott samarbete av flera aktörer.

Korg fåtöljer och bord. Design Thomas Bernstrand. Foto: Jann Lipka.

Konstkuben, skapad av Fittjabor. Konstnärlig ledare Saadia Hussain, Botkyrkabyggen 2015—20. Foto: Jann Lipka.

Fler nyheter

2020

Sigill är designad för att klara det nordiska klimatet och håller höga krav på hållbar produktion. Evenemanget på Institutet fokuserar på svensk möbelindustri, socialt ansvar och hållbar produktion.

Nu slår vi ett slag för hälsosamma stadsmiljöer som lockar till rörelse och aktivitet. Utegym, som Kebne, bör vara en naturlig del av varje stad liksom möjligheten till grönska och promenadstråk.

Årets Stockholm Design Week och Stockholm Furniture Fair är i full gång. Nola visar flera produktnyheter i monter A11:19 under veckan och deltar i flera externa samarbeten.

Nola har länge arbetat mot både social- och miljömässig hållbarhet och på årets upplaga av Stockholm Furniture & Light Fair presenteras de senaste stegen i arbetet mot en bättre framtid.