close

Kärrtorp centrum

Beställare: Stockholm Stad
Landskapsarkitekt: Nyréns Arkitektkontor
Formgivare: Bengt Isling
Färdigställt: 2021

 

I den växande stadsdelen Kärrtorp i södra Stockholm, har centrumets torg upprustats för att skapa en fungerande och attraktiv mötesplats för boende och besökare. Där torgets typiska 50-talskänsla bevarats och förstärkts med romantisk natur som möter iögonfallande färger och texturer. 

Till platsen har Nola har hjälpt till att ta fram ett specialbord med ut/indragbara bänkar specifikt för projektet.

Syftet är att skapa ett levande och bärkraftigt centrum med smarta anslutningar till gångvägar, tunnelbana och busstorg.

På torget syns soffan Ultuna i Sioox behandlad ek och pulverlackad stål, designad av Daniel Ericsson och Bengt Isling. Bengt är även ansvarig arkitekt för gestaltningen av torget. Foto: Åke E:son Lindman

Torget är fotograferat av: Åke E:son Lindman

Produkter i referensprojekt