close

Fura pergola utförd med tätare ribbor för användning på lekplats och förskola.

Fura pergola utförd med tätare ribbor som ger extra solskydd.

Fura

Plank & Pergolasystem

Design Anders Nyquist

Fura är ett användbart och klassiskt plank och pergolasystem. Fura finns också som ett cykelhus. För att underlätta vid projektering har vi sammanställt ett antal färdiga pergolamodeller, som vi kallar "ritmallar". Dessa består av stolpar, överliggare och pergolabom. I dessa kan man enkelt välja något av våra olika plank som väggar. Se nedan under fliken "Guide: så funkar det!".

Kan förberedas för belysning
Passar förskola och lekplatser
705 cm
220 cm
235 cm
220 cm
350 cm
220 cm
235 cm
220 cm

Mått och vikt

Bredd: 235cm / 115 cm
Höjd: 110 / 145 / 180 / 220 cm

Stolpe: 115 x 125 mm.

Virke: 19 x 120 mm.

Spaljéribbor: 38 x 38 mm profilhyvlade och med snedfasad topp.

Överliggare: 38 x 125 mm.

Loggiabom: 19 x 125 mm.

Reglar: 38 x 100 mm.

Artikelnummer och kombinationer

Systemets olika delar:

Spaljé/plank med eller utan överliggare, i fyra höjder och två bredder.

Stolpar för rak anslutning till plank, 90 graders vinkel, 135 graders vinkel samt T-stolpe, 90 grader.

Pergolabommar, Överliggare, Loggiabommar, Nedgjutningsjärn.

Spaljé-/planksektioner:
Beteckningar: A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, S. Se "Guide: så funkar det!" eller systembeskrivning för hur de olika spaljéerna och planken ser ut.
Dessa plank har måtten C-C 235 cm. Samma plank finns i C-C 115 cm moduler, då med beteckningen A2, B2 osv.

Planken finns i olika höjder, 100 cm, 135 cm, 170 cm och 220 cm. Se i "Guide: så funkar det!"

Stolpar:
S2 är stolpe med rak infästning. S5 är stolpe med 90° vinkel. S8 är stolpe för T-infästning. S9 är stolpe med 135° vinkel.
Stolparna finns i fyra höjder 110 cm, 145 cm, 180 cm och 220 cm.

Vill du ha rak infästning av planket, anger du även detta, S2/110 stolpe höjd 110 cm med rak infästning.
Du kan också välja 90 eller 135 graders infästning eller T-stolpe, se i "Guide: så funkar det!". (Nedladdningsbara ritningar under CAD-filer) Exempel: S5/145 är stolpe höjd 145 cm med T-infästning.

Samtliga stolpar monteras 5 cm ovan marknivå. 2 st nedgjutningsjärn ingår i varje stolpe.

Pergolabommar:
Finns i fyra varianter:
PB1 för pergolabommar i längd C-C 115 cm | totallängd 160 cm
PB2 för pergolabommar i längd C-C 235 cm | totallängd 280 cm
PB3 för pergolabommar i längd C-C 235 cm | totallängd 300 cm. OBS! Utan urtag för överliggare.
PB4 för pergolabommar i valfri längd. OBS! Utan urtag för överliggare.
6 st pergolabommar åtgår per 235 cm sektion.
3 st pergolabommar åtgår per 115 cm sektion.

Överliggare:
Finns i tre varianter:
Ö1 för överliggare i längd C-C 115 cm | totallängd 115 cm.
Ö2 för överliggare i längd C-C 235 cm | totallängd 235 cm.
Ö3 för överliggare i valfri längd.

Loggiabom:
LB för Loggiabom
6 st loggiabommar åtgår per 235 cm sektion.
3 st loggiabommar åtgår per 115 cm sektion.

Anges efter artikelnummer

Virke och ytbehandling

Ritmallar och plank finns i AB- impregnerad furu.
Vill du måla din Fura Pergola med slamfärg, be då om sågat obehandlat virke för bäst resultat. Kontakta gärna oss på Nola vid eventuella frågor.

Varianter

Det går att få Fura med tätare pergolabommar för mindre ljusinsläpp samt att den blir barnanpassad så den passar förskolemiljöer. Detta kan göras med vissa spaljéer och tak. Kontakta Nola för mer information.

BA för tätare pergolabommar.

Se "Guide: så funkar det!" för mer information om hur systemet och ritmallar fungerar.

Standardfärger

AB-impregnerad furu

Material och ytbehandlingar

AB-impregnerad furu.

Sågad trä. Nedgjutningsjärn ingår i stolparna.

Furu

Nolas furu har hög kvalitet och kommer från ett hållbart skogsbruk. Furun är ett miljövänligt, inhemskt träslag. Skadat eller obehandlad furu angrips tämligen lätt av nedbrytningsprocesser därför är det är särskilt viktigt att bättra skadade ytor.

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas. 

Varmförzinkning

Varmförzinkning ger ett väldigt starkt skydd mot korrosion. Stålet doppas ned i ett bad av het flytande zink. Zinken fäster och skapar en ytbeläggning på ståldetaljen som sedan tas ut ur badet och dräneras på överflödig zink.

Montering och fastsättning

Levereras i sektioner ­plank, stolpar, överliggare, o s v.

Delarna spikas till varandra. Stolparna gjutes i mark med medföljande markförankringsjärn, 2 st till varje stolpe. På utsatta platser monteras 4 st järn på varje stolpe.

Skötsel och underhåll

Fura levereras i AB impregnerad furu som standard. Furun kan målas, laseras eller oljas efter önskemål. Det är bra att inte måla impregnerat virke första året då impregneringen kan göra att färgen inte fäster då det är nytt. Underhålles vid behov.

Varmförzinkat stål

Varmförzinkade produkter kan repareras med så kallad "kallgalv".

Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel

Versioner

Spaljé/plank med eller utan överliggare, i tre höjder och två bredder. Plank A-U. Se ritning över våra olika plank.

Karaktär

Plank och pergolasystem med många olika variationsmöjligheter.

Fura

Plank & Pergolasystem

Design Anders Nyquist

Fura är ett användbart och klassiskt plank och pergolasystem. Fura finns också som ett cykelhus. För att underlätta vid projektering har vi sammanställt ett antal färdiga pergolamodeller, som vi kallar "ritmallar". Dessa består av stolpar, överliggare och pergolabom. I dessa kan man enkelt välja något av våra olika plank som väggar. Se nedan under fliken "Guide: så funkar det!".

Kan förberedas för belysning
Passar förskola och lekplatser
Formgivare

Anders Nyquist

Arkitekt Anders Nyquist, från Bromma i Stockholm, var verksam under flera decennier i Nola Industrier AB och ritade under den tiden en rad produkter som fick stort genomslag, varav ett flertal forfarande ingår i Nolas produktsortiment.