close

Bocks

Planteringskärl

Nola

Enkelt rektangulärt planteringskärl, utformat så det lätt kan flyttas med pall-lyft eller andra transporthjälpmedel.

Mått och vikt

Längd: 100 cm
Bredd: 62 cm
Höjd: 72 cm

Vikt: 400 kg. Volym: 218 liter.

Material

Betong.

Armerad, infärgad och putsad betong.

Standardfärger

Infärgad antracitgrå betong
Ljust grå betong ofärgad

Artikelnummer

Ö16-14Bocks planteringskärl
Ö16-41Förankringsbult M20, plattstålsbricka
Ö16-14BVBevattningstank 8,5 liter

Anges efter artikelnummer

A för genomfärgad betong antracitgrå
G för grå betong ofärgad

Montering och fastsättning

Levereras monterad. Planteringskärlet är konstruerat
så att man kan flytta det med truck eller pall-lyft.

Kan förankras genom dräneringshålet med gängstång M22.

Varianter

Infärgad antracitgrå betong alternativt ofärgad grå betong.

Karaktär

Kan flyttas med pall-lyft eller andra transporthjälpmedel.

Bocks

Planteringskärl

Nola

Enkelt rektangulärt planteringskärl, utformat så det lätt kan flyttas med pall-lyft eller andra transporthjälpmedel.

Formgivare

Nola

Nolas design är ett svar på ett problem, som ämnar lösa reella och mänskliga behov. Med social hållbarhet, ökad trygghet och en mer upplevelserik kontext i ryggen skapar Nola högkvalitativ design för att utveckla och berika urbana platser och produkter. Idag finns Nolas produkter i närapå varje svensk stad, där de blir en tillgång på till exempel torg, publika platser, i trädgårdar, parker och trafikmiljöer. 


Nola – design med högsta funktionalitet och omsorg 


Ingenting lämnas åt slumpen; alla produkter har en genomtänkt funktion och är tillverkade av de främsta materialvalen, alltid med människans behov i fokus. Nola deltar i plats- och stadsutvecklingsprojekt och bidrar med nya former och innovativa designlösningar för olika miljöer och behov. I samband med arkitekter och formgivare blir platser med Nolas hjälp mer publika, de blir till nya mötesplatser och gemenskaper. Genom att knyta an en plats historiska bakgrund med nytänkande funktionell design, skapas kontexter som för samman människor och som uttrycker och förstärker platsens egen identitet. 
 

Liknande produkter

Gro

Plantering Rund

Pots

Planteringskärl

Olimpo

Sittmöbel/Planteringskärl

Sake

Planteringskärl

ABC

Planteringskärl

Zen

Planteringskärl