close

Rosendal, Uppsala

Beställare: Uppsala kommun
Landskapsarkitekt: Karavan
Formgivare: Thomas Bernstrand, Gunilla Hedlund, Peter Brandt, Mats Aldén & Tema
Färdigställt: Pågående


Rosendal är ett nytt bostadsområde i södra Uppsala från vart man enkelt tar sig in till city med cykel. Här byggs det cirka 3500 nya bostäder med en bred arkitektonisk gestaltning.

Kommunen har höga ambitioner för Rosendal och hur man vill jobba med den allmänna platsen för att göra den vänlig mot både människa och natur. Bland annat byggs världens första blågröna system i denna storlek för att hantera regn och dagvatten. Visionsprogrammet för Rosendal bygger på ledorden variation och mångfald, vilket alla leverantörer och konsulter förhållit sig till.

   – När man bygger en stad för alla, och från grunden som i detta fall, är det viktigt att det finns mycket olika aktiviteter och funktioner för många människor och på olika sätt, säger Henrik Thuring, landskapsarkitekt på Karavan.

LowBed av Mats Aldén och Tuben möbelgrupp av Gunilla Hedlund på en av områdets takterrasser. Foto och film av Christoffer Skogsmo/Postnormal Productions.

Hjorthagen, formgiven av Peter Brandt, är en möbelgrupp som kombinerar det traditionella med det moderna. Foto: Christoffer Skogsmo.

Akalla pergola och Tuben möbelgrupp på en av områdets innergårdar.

Kajen parksoffa formgiven av Thomas Bernstrand. Soffan har framskjutna ergonomiska armstöd och är tillgänglighetsanpassad.

Tuben möbelgrupp, design Gunilla Hedlund. Tuben är en enkel, stilren och stapelbar möbelgrupp för gallerian, parken, torg eller bostadsområdet. Med sitt moderna men ändå karaktäristiska formspråk ger den ett harmoniskt intryck.

”När man bygger en stad för alla är det viktigt med olika akti­vitet­er och funk­tion­er för många mä­nniskor och på olika sätt.”

Henrik Thuring, Karavan

Bostadsområdet har två stora parker, Solvallsparken och Siegbahnsparken, med olika fokus och funktioner. Solvallsparken är riktad mot lek, aktivitet och energi med plats för sport och träning. Här finns väderskyddet Four Seasons av Thomas Bernstrand som en identitetsstark platsmarkör.

Siegbahnsparken bjuder på rekreation och naturupplevelser, platser för förskolebarn att göra mindre utflykter. Här finns möbelserien Leksand av Tema för den som vill sitta ordentligt och vila eller kanske äta sin mat i det gröna.

Solvallsparken är riktad mot lek, aktivitet och energi med plats för sport och träning. Foto: Christoffer Skogsmo.

Väderskyddet Four Seasons av Thomas Bernstrand finns på flera ställen i parken och fungerar som en identitetsstark platsmarkör.

Siegbahnsparken bjuder på rekreation och naturupplevelser, platser för förskolebarn att göra mindre utflykter.

Leksand möbelgrupp är framtagen i samarbete med Temagruppen. Inspirationen har hämtats från den klassiska trästolen som tillverkades i Leksand under tidigt 1800-tal. Möblerna förenar klassiskt hantverk med modern design och hög kvalitet.

Hittills har Nola levererat möbler från omkring åtta olika produktgrupper som på olika sätt bidrar till Rosendals mångfald och ett aktivt urbant liv. Dessa finns placerade i grönområden, parker och aktivitetsytor såväl som på innergårdar och takterrasser. Tillsammans med Karavan har vi hjälpt till att skapa en levande stadsdel som är trygg, tillgänglig och hållbar ur varje aspekt.