close

Markgaller

Markgaller

Design Anders Nyquist

Markgaller är en svensktillverkad gjutjärnsprodukt dimensionerad för att klara belastningen från tunga fordon. Det är försett med 4 stycken bajonettinfattade lock för luftning och bevattning. Utan underkonstruktion tål markgallret cirka 3 ton last. Gallret kan då läggas på en tryckimpregnerad syll. Underkonstruktion av varmförzinkat stål samt en betonglåda finns som tillbehör. Markgaller i gjutjärn med underkonstruktion tål cirka 12 ton last. 
Markgaller har blivit miljöbedömt via Byggvarubedömningen. 

Certifiering

Mått och vikt

Markgaller: 140 x 140 cm. Tjocklek: 5 cm. Vikt: 4 x 76 kg. Innerdiameter: 60 cm

Underkonstruktion: 140 x 140 cm. Tjocklek: 8 cm. Vikt: 2 x 37 kg.

Betonglåda: 140 x 140 cm. Höjd: 60 cm. Vikt: 4 x 145 kg. Lådan har urtag för trädets rötter.

Artikelnummer och kombinationer

Ö30-71 Markgaller.
Ö30-71BT80 Bevattningstank, 80lit.
Ö30-72 Beslagssats till markgaller, sats om 4 st.
Ö30-73 Underkonstruktion.
Ö30-75 Trio-lyft.
Ö30-76 Betonglåda för markgaller.

Standardfärger

Material och ytbehandlingar

Markgaller: gjutjärn, tjocklek 50/44 cm.
Underkonstruktion: varmförzinkat stål U-balk USP80.
Betonglåda: armerad betong, tjocklek 100 mm.

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas. 

Gjutjärn

Gjutjärn är järn med en kolhalt mellan ungefär 2 och 4 procent med stor andel återvunnet material. Jämfört med stål har det en lägre smältpunkt och är därigenom lättare att smälta och mindre energikrävande. Tack vare den höga kolhalten bildas så kallad grafit. Detta är främsta orsaken till att gjutjärn, till skillnad från stål, inte rostar sönder lika snabbt och därmed har väldigt lång livslängd. 

Varmförzinkning

Varmförzinkning ger ett väldigt starkt skydd mot korrosion. Stålet doppas ned i ett bad av het flytande zink. Zinken fäster och skapar en ytbeläggning på ståldetaljen som sedan tas ut ur badet och dräneras på överflödig zink.

Betong

Betong är cement uppblandat med stenkross eller ballast. Materialet är mycket starkt för tryckande kraft men bräckligt i dragande kraft. För att kompensera detta armerar man betongen, ofta med stål.  

Montering och fastsättning

Markgallret ligger genom sin tyngd kvar på underkonstruktionen. Vid montering utan underkonstruktion monteras gallren till varandra med beslagssats Ö30-72.

Skötsel och underhåll

Gjutjärn

Obehandlat gjutjärn rostar så småningom men detta påverkar inte hållbarheten. Produkter i gjutjärn som är rostksydds- och svartmålade bör dock bättringsmålas och underhållas, vid jämna mellanrum, vid behov eller vid eventuella skador, med alkydfärg.

Varmförzinkat stål

Varmförzinkade produkter kan repareras med så kallad "kallgalv".

Betong

Både normal betong samt fiberbetong är känsliga för hårda kantstötar. En betongprodukt som blivit skadad kan repareras med polyesterspackel exempelvis märket Plastic Padding.  

Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel

Versioner

Underkonstruktion, bevattningstank och betonglåda finns som tillbehör.

Karaktär

Gediget gjutjärnsgaller. Tål upp till 12 ton belastning.

Markgaller

Markgaller

Design Anders Nyquist

Markgaller är en svensktillverkad gjutjärnsprodukt dimensionerad för att klara belastningen från tunga fordon. Det är försett med 4 stycken bajonettinfattade lock för luftning och bevattning. Utan underkonstruktion tål markgallret cirka 3 ton last. Gallret kan då läggas på en tryckimpregnerad syll. Underkonstruktion av varmförzinkat stål samt en betonglåda finns som tillbehör. Markgaller i gjutjärn med underkonstruktion tål cirka 12 ton last. 
Markgaller har blivit miljöbedömt via Byggvarubedömningen. 

Certifiering

Formgivare

Anders Nyquist

Arkitekt Anders Nyquist, från Bromma i Stockholm, var verksam under flera decennier i Nola Industrier AB och ritade under den tiden en rad produkter som fick stort genomslag, varav ett flertal forfarande ingår i Nolas produktsortiment.