close

Hamntorget, Stockholm

Långbordet 1000 mm + gavlar med och utan armstöd

Långbordet 1400mm med uppdelade bänkar + gavlar med och utan armstöd

Långbordet 1800 mm hel och uppdelad bänk + gavlar med och utan armstöd

Långbordet Radiemodul + gavlar utan armstöd

Långbordet 1800mm med laminatskivor och tryckta spelplaner, laminatet kan fås med valfri färg och tryck

Långbordet

Möbelsystem

Design White Arkitekter

Långbordet är ett modulärt bänkbordssystem med många variationer som kan byggas på längden och/eller i cirklar. Utgångspunkten till bänkbordet var ett samarbete mellan Nola, White arkitekter, Helsingborgs stad och konstnären Ebba Matz, vid skapandet av en ny mötesplats i Helsingborg. Bänkbordet är ett dynamiskt och modulärt system som kan byggas i olika formationer, för att anpassas till olika miljöer. Långbordet är tillgänglighetsanpassat, 180 bordet har med den uppdelade bänken en 90 cm bred rullstolsplats. Långbordet har flera användningsområden och fungerar för såväl större sällskap som för avkoppling, fika, spel, loppis eller lek i den offentliga miljön. Långbordet är godkänd i Svanens Husportal (Sioo ek) och miljöbedömt via Byggvarubedömningen och SundaHus

Certifiering

Tillgänglighetsanpassad produkt

Utmärkelser

The Monocle Design Awards 2021 Best Public Furniture Hamntorget Stockholm
195cm
75cm

Mått och vikt

Längd: 100 cm / 140 cm / 180 cm
Bredd: 75 cm
Höjd: 75 cm
Sitthöjd: 45 cm
Djup: 195 cm

Vikt: Gavel: 20 kg. Bänkbord 100: 76 kg. Bänkbord 140: 94 kg. Bänkbord 180: 114 kg. Radiebänkbord: 84 kg.

Artikelnummer och kombinationer

U17-80Långbordet ändgavel utan armstöd
U17-80ALångbordet ändgavel med armstöd
U17-80MLångbordet mellangavel utan armstöd
U17-80MALångbordet mellangavel med armstöd
U17-81Långbordet 1000 mm, hel bänk + bord + hel bänk
U17-82-HHLångbordet 1400 mm, hel bänk + bord + hel bänk
U17-82-UHLångbordet 1400 mm, delad bänk + bord + hel bänk
U17-82-UULångbordet 1400 mm, delad bänk + bord + delad bänk
U17-83-HHLångbordet 1800 mm, hel bänk + bord + hel bänk,
U17-83-UHLångbordet 1800 mm, delad bänk + bord + hel bänk
U17-83-UULångbordet 1800 mm, delad bänk + bord + delad bänk
U17-84-RLångbordet radiemodul 45°, höger/vänster
U17-81-H/RyggLångbordet ryggstöd 1000
U17-82-H/RyggLångbordet ryggstöd 1400
U17-83-U/RyggLångbordet ryggstöd uppdelad bänk (2 st)
U17-80-DLLångbordet Ryggstödsdistanser bänk (2 st) Används i kombination med ryggstöd
U17-80-DKLångbordet Ryggstödsdistanser bänk (2 st) Används i kombination med ryggstöd
U17-80BESLAGLångbordet fastsättningsbeslag, säljes styckevis
B11-06Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard Välj en RAL kulör

Anges efter artikelnummer

Virke och ytbehandling

SIOO för sioo:x behandlad ek.
EK för oljad ek.
LIN för linaximpregnerat furu.
MH för oljad mahogny.

Färg på metall

RAL 2001
RAL 9005
RAL 9010
C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

Standardfärger

RAL 9005
RAL 9010
RAL 2001
Linaximpregnerad natur

Material och ytbehandlingar

Furu

Nolas furu har hög kvalitet och kommer från ett hållbart skogsbruk. Furun är ett miljövänligt, inhemskt träslag. Skadat eller obehandlad furu angrips tämligen lätt av nedbrytningsprocesser därför är det är särskilt viktigt att bättra skadade ytor.

Mahogny - FSC-märkt

FSC-märkt mahogny är ett träslag med god hållbarhet i utomhusmiljön. Dessutom behåller det sin färgton bättre än exempelvis ek och teak. Mahogny lever, rör sig, tämligen lite om än något mer än teak.

Ek

Ek är ett tungt, hårt och medelsegt virke. Måttligt formstabilt vid fuktförändringar. Ekens virke svartnar om det utsätts för fukt eller väta under längre tid. Det påverkar emellertid inte virkets övriga egenskaper. Tack vare sin hårdhet och seghet lämpar sig ekvirket till möbler och andvändning i utsatta miljöer.

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas. 

Träolja

Träolja ger ett bra skydd mot utomhusklimatets påfrestningar och samtidigt framhäver träets naturliga utseende och egenskaper.

Linax

Efter det traditionella träskyddet enligt NTR AB kokas virket i en varm linolja med eller utan färgpigment under vacuum. Oljan kokas in i ytorna på samtliga sex sidor, vilket reducerar fuktupptag i virket och ger en formstabil produkt över tid. Resultatet blir en torkad produkt med god motståndskraft mot röta som dessutom har långa underhållsintervall. Linax impregnerade möbler är avsedda endast för utomhusmiljö.

SiOO:X impregnering

Sioo:x är ett träskydd med miljövänlig kiselteknologi. Vattenbaserad och biocidfri. Vi använder Sioo främst till våra ekmöbler. Sioo:x behandling av trä passar allt trä, ute som inne och ger en ljus, träyta utan pigment. Ytan är UV-säker, vattenavvisande och stickfri. Aktiv och förebyggande verkan mot alger, mögel och skadeinsekter. Även rötskyddande, träförstärkande och brandhämmande. Detta träskydd ger lång hållbarhet och ett enkelt underhåll. Ingen ”årlig oljning” krävs. Kan övermålas. 

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härdas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Montering och fastsättning

Bordskivor, bänksitsar och gavlar levereras för sig. Bord och bänkar skruvas till gavlarna via sina kortsidor varefter ändbrädorna skruvas i bord- och bänk kassetterna igen. 

Långbordet har ställbara fötter så det kan ställas på ojämna underlag. Valbart att få med fastsättningsstål så det kan bultas mot underlaget. 

Skötsel och underhåll

Hårdvaxoljad furu bör vaxas minst en gång per år.

Oljad ek

Oljad ek bör oljas 2 ggr per år för bästa skydd. Ett bra underhåll kan aldrig helt förebygga att fläckar uppstår, men ek som inte underhålls blir svartare och grånar fortare, den har dock fortfarande väldigt lång livslängd. Vid om oljning av produkter bör en finkokt olja som tränger in i trät väljas framför en filmbildande olja.

Oljad mahogny

Oljad mahogny bör oljas två gånger om året.

Linaximpregnerat furu

Linax är en linoljebaserad impregnering som ger extra lång hållbarhet i utomhusmiljö och motsvarar impregnerings klass AB. Det impregnerade virket grånar med tiden, vilket gör att det bör återinoljas vid behov. Använd en linoljebaserad olja för impregnerade material.

SiOO:X behandlad ek

Sioo:x-behandlade produkter är vid leverans behandlade 2 gånger. En gång med ett träskydd (Premium Träskydd Altan) och en gång med ett ytskydd (Premium Ytskydd Altan). Dirket månader efter att en produkt ställts ut bör den för bästa hållbarhet behandlas ytterligare en gång med Sioo:x Premium Ytskydd Altan, därefter var 12 månad. Ytskyddet bildar en slityta vilket gör att produkter som är utsatta för hårt mekaniskt slitage kan behöva behandlas oftare än var tionde år. Ytbehandlingen har en testad verkan enligt normerna EN 46 och EN 113.

För information om Sioo-behandlingen se websidan www.sioox.se.

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel

Versioner

Till 140- och 180-borden kan bänkarna fås hela eller uppdelade som två åtskilda singelplatser.
180-bordet har med den uppdelade bänken en 90 cm bred rullstolsplats.
Går att få Långbordet bänkbord, hel och delad sits med ryggstöd. (Ange Rygg efter artikelnummer).

Karaktär

Långbordet är ett modulärt bänkbord med många olika variationer som kan byggas på längden och/eller i cirklar.

Långbordet

Möbelsystem

Design White Arkitekter

Långbordet är ett modulärt bänkbordssystem med många variationer som kan byggas på längden och/eller i cirklar. Utgångspunkten till bänkbordet var ett samarbete mellan Nola, White arkitekter, Helsingborgs stad och konstnären Ebba Matz, vid skapandet av en ny mötesplats i Helsingborg. Bänkbordet är ett dynamiskt och modulärt system som kan byggas i olika formationer, för att anpassas till olika miljöer. Långbordet är tillgänglighetsanpassat, 180 bordet har med den uppdelade bänken en 90 cm bred rullstolsplats. Långbordet har flera användningsområden och fungerar för såväl större sällskap som för avkoppling, fika, spel, loppis eller lek i den offentliga miljön. Långbordet är godkänd i Svanens Husportal (Sioo ek) och miljöbedömt via Byggvarubedömningen och SundaHus

Certifiering

Tillgänglighetsanpassad produkt

Utmärkelser

The Monocle Design Awards 2021 Best Public Furniture Hamntorget Stockholm
Formgivare

White Arkitekter

White Arkitekter är ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor och bland de tio största i Europa. White grundades 1951 av Syd White, som arbetade med principen att god arkitektur leder till ett förbättrat samhälle, något som definierar White även idag. 

Hållbar arkitektur för en hållbar värld 

Med ett fokus på hållbar arkitektur, design och stadsutveckling jobbar White Arkitekter för både nuvarande och kommande generationer. De vill skapa städer som är jämlika, trygga och inkluderande och som bidrar till en bättre hälsa och livskvalitet för dess invånare. 

Whites mission är att med hjälp av arkitektur kunna driva omställningen till ett hållbart liv. Företaget utgår från de globala målen för hållbar utveckling och vill kunna bidra till att skapa goda livsmiljöer, med hänsyn till jordens resurser, natur och klimat. Genom olika kompetenser tar sig White an de utmaningar som följer en värld i ständig förändring. 

White täcker ett brett spektrum av expertområden, som inom arkitektur, översiktsplanering, stadsdesign, projektledning, landskap, inredningsdesign och projektdesign.