close

Journal

Nolas produkter blir uppskattade individer i en mängd olika miljöer och bidrar till nutidens behov av avkoppling, estetik, samhällseffektivitet och umgänge. I våra artiklarna nedan ger vi en inblick i hur vi tänker och arbetar för ett urbant samspel mellan människa och miljö.

2021

Work Lounge skapar rätt förutsättningar för att arbeta utomhus

2021–02–05

Kontoret är inte längre en fast plats. Inte ens inomhus, för många. Nya tider och arbetssätt kräver nya lösningar, varför Nola tar ett stort kliv och introducerar stoppade möbler för utekontoret. Work Lounge är en ny tids arbetsplats under bar himmel.

Utomhus har fått ny status

2021–02–05

Utomhus är det nya inne, säger många just nu. Kanske har det med Coronapandemin att göra, kanske är det kopplat till den ökade psykiska ohälsan. Oavsett orsak är det hur som helst dags att vi bryter inomhusnormen, och i direkt relation till detta förändras även synen på arbete.

Värdeskapande design framför designikoner

2021–01–29

Att jämföra möblering av privata miljöer med publika uterum är som att jämföra äpplen och päron, skriver Agneta Stake i en skarp debattreplik till Ib Morgensen som menar att den svenska stadsbilden saknar designklassiker.