close

Jenny Osuldsen & Snøhetta

Jenny B. Osuldsen är partner i Snøhetta och professor i landskapsarkitektur, med en magisterexamen från Norges universitet för biovetenskap 1991. Hon har också studerat landskapsarkitektur och konst i Los Angeles, USA. Jenny är även gästprofessor vid AxJohnson Institutet för hållbar stadsdesign SUDes vid Lunds universitet. 

Jenny Osuldsen har en särskild känsla för platsers identitet, kvalitet och klimatförutsättningar, vilket ligger till grund för byggnadens arkitektur.

Central position inom landskapsarkitektur 

Jenny gick med i Snøhetta 1995, har haft en central position inom landskapsarkitektur och varit involverad i många av Snøhettas visioner och projekt. Hon är flitig föreläsare av Snøhettas filosofi och designidéer, som är en internationellt känd praktik inom arkitektur, landskapsarkitektur, inredningsarkitektur och varumärkesdesign.

Osuldsen arbetar aktivt i arkitekturprojekt från inledande idéer genom utveckling av byggnaders form, material och detaljer. Hon arbetar med såväl små projekt som stora kvarterskomplex. Exempel på detta är projekt som trädhus på Treehotel i Harads och förslag på gestaltning av ”brandstationskvarteret” i Luleå. 
 

Formgivet av Jenny Osuldsen & Snøhetta