close

Bengt Isling

Bengt Isling är en svensk landskapsarkitekt, LAR/MSA, huvudsakligen verksam inom Stockholms kommun, där han är medarbetare och förste landskapsarkitekt på Nyréns arkitektkontor. 

Han är trefaldig vinnare av det prestigefyllda Sienapriset, för gestaltningen av Starrbäcksängens park, Norra Bantorget och Hornbergs strandpark. Björn Isling är därmed den ende landskapsarkitekten som fått priset tre gånger. 
 

Formgivet av Bengt Isling